Duurzame toekomst

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid en de energietransitie, de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het door de samenleving zelf laten oppakken van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Juist het CDA kan er aan bijdragen dat het thema duurzaamheid uit de sfeer van snelle, kostbare maatregelen komt. Niet door de noodzaak van de klimaatproblematiek te verzwijgen, maar door deze uitdrukkelijk te benoemen, te werken aan realistische oplossingen en door eerlijk te zijn over lastige dillema’s waar we in verduurzaming mee geconfronteerd gaan worden.

De meerwaarde van de CDA-gedachte is om juist vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen en draagvlak te creëren. Zo zet je mensen in beweging met een positief verhaal. Wij willen dan ook vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers en hen hiertoe de nodige ruimte geven. Dit gaan we graag oppakken in samenwerking met andere gemeenten, provincie, waterschappen en bedrijfsleven.

Afval wordt tegenwoordig vooral gezien als grondstof voor nieuwe producten. Het is dan ook belangrijk het afval in de gemeente zo effectief en volledig mogelijk in te zamelen, tegen de laagst mogelijke kosten. Belangrijk is ook dat het afvalbeleid op draagvlak onder de Soesters kan rekenen. De vraag is of dat het geval is als het aantal afvalcontainers voor elk huishouden steeds maar wordt uitgebreid.