Handhaven van regels

Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte en op overlast van rondhangende jongeren en vandalisme. Het CDA wil stevige maatregelen inzetten als dat nodig is, maar beter is het te voorkomen dat problemen ontstaan. Daarom richt het CDA zich allereerst op preventie, maar ook handhaving is van groot belang. De wijkaanpak in Smitsveen, gericht op preventie maar ook op optreden bij niet-gewenst gedrag, vereist een reeds ingezette integrale aanpak van de problemen en zal stevig worden voortgezet. Veiligheid is een fundamenteel recht van een ieder, maar bij cameratoezicht, preventief fouilleren en andere maatregelen die ingrijpen in de rechten van mensen moeten we ons er van bewust zijn dat niet elk risico kan worden uitgesloten en dat privacy ook een belangrijke waarde is.

Veilige buurten

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren. In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.