Werk bieden

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk geworden voor het toeleiden naar werk voor mensen die niet zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor iedereen. Werk is belangrijk voor inkomen en kan helpen bij zelfontplooiing en het onderhouden van sociale contacten. Voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Een tegenprestatie is een goed middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen om te participeren in de maatschappij. Actief worden is beter voor henzelf, hun omgeving én voor de samenleving. De tegenprestatie kan óók een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan, met name voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. Belangrijk is hier op in te zetten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. Die inzet verdient echter wél waardering van de samenleving.

Ondernemerschap waarderen

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, onder meer met betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is kennis delen belangrijk. Startende ondernemers en zzp-ers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen om kosten te drukken, contacten te onderhouden en efficient aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen graag ondersteunen.

Winkelen in de wijk en winkelcentra

De detailhandel verandert sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Het winkelbestand in Soest is geconcentreerd in twee grotere centra in Soest (Winkelpromenade Soestdijk en Soest-Zuid) en één in Soesterberg. Daarnaast zijn er centra als Overhees en Smitsweg. Een gevarieerd aanbod van winkels en gratis parkeren houden deze nog steeds aantrekkelijk voor de Soesters en nieuwe aansprekende horeca heeft daaraan een goede bijdrage geleverd. Maar internet en ontwikkelingen van omliggende steden als Amersfoort en Utrecht laten koopkracht weglekken uit de gemeente en zijn ook een extra belasting voor het verkeer. Het is belangrijk dat lokale initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van evenementen, ruimte wordt gegeven ten behoeve van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Soest en Soesterberg. Detailhandel op meerdere plekken in Soest werkt versterkend voor de lokale economie en elk type detailhandel heeft toegevoegde waarde voor consumenten.

Toerisme bevorderen

Soest heeft alle troeven in handen voor verdere ontwikkeling van toerisme. Veruit de meeste toeristische uitgaven worden nog steeds gedaan in de directe omgeving van de consument. Toerisme biedt een scala aan werkgelegenheid, variërend van complex management tot aan bediening en schoonmaak. Er zijn trekpleisters van diverse omvang zoals het Nationaal Militair Museum, Museum Soest, molen de Windhond, de Paltz, de Soester duinen, de Eem en de bossen. Lokaal ondernemerschap zou extra gestimuleerd kunnen worden om meer mogelijk te maken. Belangrijk is aan te blijven sluiten op regionale initiatieven zoals Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) Heuvelrug & Vallei.

Mobiliteit bevorderen

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn voor het CDA de drie pijlers in het vervoersbeleid. De doorstroming op de hoofdroutes willen we zo optimaal mogelijk maken tegen de laagst mogelijke kosten. De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers willen we graag verder verbeteren. Soest is een goed bereikbare gemeente en binnen korte tijd, ook tijdens spitsuur, zijn omliggende steden of goed wegen te bereiken.