Nieuws

CDA stelt vragen over nieuwbouw Keune

De bewoners van De Sloothaak zijn niet tegen de bouw van de nieuwe opslaghal die Keune wil plaatsen. De hoogte van elf meter is wel een struikelblok voor de buurt. Het CDA heeft de bezwaren van de bewoners van de Sloothaak opgepikt en vragen gesteld aan het college. Namens de Christendemocraten vraagt fractievoorzitter Peter Lucas aan het college of het de omvang van het bouwplan ‘buiten proportioneel’ vindt. Conform het bestemmingsplan de Grachten is het toegestaan te bouwen tot een maximumhoogte van elf meter. Een uitzondering betreft locaties nabij woningen op de Dorresteinweg of Beckeringstraat. Hier mag maximaal tot acht meter gebouwd worden. In het bestemmingsplan is volgens Peter Lucas te weinig rekening gehouden met woningen parallel aan de Dorresteinweg, zoals de Sloothaak. De vragen van het CDA worden binnenkort beantwoord door het college.