Thema's

Voor het CDA staat centraal dat de kern van het samenleven in Soest, Soesterberg of waar dan ook, is dat mensen betrokken zijn. Of het nu gaat om gezin, werk, vereniging, geloofsgemeenschap, de wijk of het dorp. Met onderstaande thema's wil het CDA de betrokkenheid van onze inwoners versterken.

In Soest leven we samen

Het CDA ziet Soest als een gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en een bijdrage kan leveren om in Soest een mooie samenleving te realiseren. Lees meer

In Soest zijn we zorgzaam

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen en vermogen of eventuele beperkingen. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor de mensen in onze omgeving. Ieders bijdrage en inzet in de maatschappij wordt dan ook gewaardeerd. Lees meer

 

In Soest zijn we kindvriendelijk

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Zij vormt het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. In veel gezinnen spelen ook andere familieleden een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen. Lees meer

In Soest voelen we ons veilig

Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden. Lees meer

 

In Soest zijn we toekomstgericht

Soest is een vitale en levendige gemeente. Als we dat ook de komende jaren willen zijn zal de kern Soest ongeveer hetzelfde aantal inwoners moeten zien te behouden in de toekomst. Alleen al om te zorgen dat de winkels voldoende klanten blijven houden, scholen voldoende kinderen hebben of sportverenigingen voldoende leden. Lees meer

 

In Soest werken en winkelen we

Soest heeft veel te bieden: een centrale ligging, goede bereikbaarheid met particulier en openbaar vervoer, een gevarieerde en prachtige omgeving, een sterke economie en een hoog geschoolde bevolking. Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen een substantiële bijdrage bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente. Lees meer