Samen leven

Het CDA ziet Soest als een gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en een bijdrage kan leveren om in Soest een mooie samenleving te realiseren. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties weten vaak goed wat er speelt en welke oplossingen wel of niet werken. Daarom is het ook belangrijk inwoners zelf invloed te geven op hun omgeving, en uit te gaan van gedeelde verantwoordelijkheid. Zo werken we met elkaar aan een sterke Soester samenleving waar ieder zijn of haar steentje aan bijdraagt.

Een sterke samenleving laat meer ruimte aan de inwoners voor eigen keuzes. Dit houdt onder meer in dat er minder regels van bovenaf worden opgelegd en er meer zeggenschap voor inwoners zelf is. Dat betekent ook dat door de gemeente ontwikkeld beleid soms ondergeschikt is aan de ideeën en wensen van inwoners. Het CDA wil daarmee meer vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur bewerkstelligen. In Soest en Soesterberg zijn veel betrokken vrijwilligers actief. Het CDA wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk waardeert en ondersteunt.

Het CDA ziet graag dat inwoners betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De input van inwoners helpt de politiek om in de uiteindelijke besluitvorming een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen en tussen individuele wensen en het algemeen belang.

Wilt u meer weten? Lees dan ons programma voor 2018 - 2022

De input van inwoners helpt de politiek een goede afweging te maken