Veiligheid

Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan, ook in Soest. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven.

Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden. Het CDA wil dat bewoners zich in onze gemeente betrokken voelen bij de buurt en straat waar ze wonen. Dat bevordert de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid. Dat betekent dat inwoners ook de ruimte hebben om de eigen omgeving vorm te geven.

Wilt u meer weten? Lees dan ons programma voor 2018 - 2022