Kindvriendelijk

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Zij vormt het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. In veel gezinnen spelen ook andere familieleden een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen.

De zorg voor veel kinderen zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van de naaste omgeving van het kind. Wij hebben daar grote waardering voor en zien het als een plicht om ook deze vorm van zorg te ondersteunen.

Wilt u meer weten? Lees dan ons programma voor 2018 - 2022