Toekomstgericht

Soest is een vitale en levendige gemeente. Als we dat ook de komende jaren willen zijn zal de kern Soest ongeveer hetzelfde aantal inwoners moeten zien te behouden in de toekomst. Alleen al om te zorgen dat de winkels voldoende klanten blijven houden, scholen voldoende kinderen hebben of sportverenigingen voldoende leden.

Momenteel is het inwoneraantal in Soest ca. 39.500 personen. In Soesterberg wordt de komende jaren volop gebouwd om het dorp uit te laten groeien met circa 9.000 inwoners. Omdat het gemiddeld aantal bewoners per woning in de komende periode steeds lager zal worden én er al veel vraag naar woonruimte is, heeft dit als gevolg dat er dan woningen gebouwd moeten worden. De meest recente berekeningen gaan uit van circa 1100 woningen tot het jaar 2030 in de kern Soest.

Wilt u meer weten? Lees dan ons programma voor 2018 - 2022