Zorgzaam

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen en vermogen of eventuele beperkingen. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor de mensen in onze omgeving.

Ieders bijdrage en inzet in de maatschappij wordt dan ook gewaardeerd. Niet iedereen kan volledig voor zichzelf zorgen. Mensen die dat nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één hulpverlener.

Wilt u meer weten? Lees dan ons programma voor 2018 - 2022